Ateliér expo AIR s.r.o. tvorí od roku 1993 a spája:

expozície_Architektúru_Interiéry_Realizácie

so zabezpečením kompletných služieb pre klienta v oblasti projektovania, výstavby a výstavníctva.
(konzultácie, návrhy, štúdie, projekty, dozor, realizácia)
Ing.arch. Milan Rožník_FA SVŠT Bratislava - 1985 autorizácia 0121AA

Ing.arch. Lenka Rožníková_FA SVŠT Bratislava - 1998

Bc. Maja Ďuďáková_SVF ŽU Žilina - 2013
f1 f3 f4